فروشگاه اینترنتی حمید ۱۳۶ بر پایه ی نماینده و پورسانت عمل میکند

جهت اخذ نمایندگی و دریافت پورسانت های رویایی با مدیریت سایت تماس بگیرید

این مجموعه سالهاست که در زمینه های مختلف در خدمت هموطنان گرامی است

تغییرات جدید موج عظیمی از درآمد و پورسانت را برای نمایندگان داشته است

نمایندگان منطقه ای دارای چند نماینده ی استانی هستند و نمایندگان هر استان در هر شهرستان یک یا چند نماینده دارند.

نمایندگان منطقه ای و اکثر نمایندگان استانی در حال همکاری هستند، چرا شما نماینده ی یکی از استانهای باقی مانده یا نماینده ی اول شهرستان خود نباشید…؟